Wendbare organisaties zijn gezonder

Stabiliteit, bijna geen bedrijf kan zonder. Maar ook: snelheid, bijna geen bedrijf kan zonder. Bedrijven hebben beide nodig, blijkt uit onderzoek van McKinsey. Ondernemingen die stabiliteit weten te combineren met snelheid – McKinsey noemt deze bedrijven agile, wendbaar – hebben de beste ‘organisationele gezondheid’. Sommige executives denken misschien dat deze twee kwaliteiten elkaar uitsluiten, maar niets is minder waar: ze versterken elkaar juist en leiden tot een gezondere, krachtigere organisatie.

Van de 161 door McKinsey onderzochte ondernemingen was slechts zo’n één op de tien sterk in beide dimensies:

  •  12% van de ondernemingen was ‘wendbaar’ (dus hoog scorend op stabiliteit én snelheid);
  • 8% was wel snel maar niet stabiel;
  •  14% was noch snel noch stabiel;
  •  8% was wel stabiel maar niet snel;
  •  58% was in alles gemiddeld: gemiddeld snel en gemiddeld stabiel.

De meest wendbare ondernemingen scoorden in tien Organizational Health Index-praktijken veel hoger dan de minst wendbare ondernemingen: rolduidelijkheid, top-downinnovatie, binnenhalen van externe ideeën, procesgebaseerde capaciteiten, operationele discipline, interne concurrentie, betekenisvolle waarden, kennisdeling, inspirerende leiders, en prestatiebeoordeling van mensen. Daaruit trekt McKinsey de volgende conclusies:

  •  Het feit dat wendbare organisaties hoog scoren in rolduidelijkheid en operationele discipline, wijst erop dat ze er goed in zijn om snelle actie en snelle verandering te combineren met organisationele duidelijkheid, stabiliteit en structuur;
  •  Wendbare organisaties zijn erg goed in innoveren en leren. In drie (van de vier in de Index) hiermee geassocieerde praktijken excelleren ze: top-downinnovatie, binnenhalen van externe ideeën, en kennisdeling;
  •  Ze zijn er goed in om hun mensen te motiveren. Wendbare organisatie excelleren in twee (van de vijf ) hiermee geassocieerde praktijken: betekenisvolle waarden en inspirerende leiders.

Bron: Michael Bazigos, Aaron de Smet & Chris Gagnon, ‘Why agility pays’, McKinsey Quarterly, December 2015

Download hier de McKinsey Quarterly