Stakeholdermanagement

De ontwikkelingen in de omgeving van uw organisatie is talrijk en maken duidelijk dat stakeholders van groot belang zijn. Een goede relatie met uw stakeholders is essentieel om uw doelstellingen te verwezenlijken. Het managen van de relaties met uw stakeholders is vooral bedoeld om tegemoet te komen aan de belangen van uw stakeholders en voor het creëren van stakeholderswaarde. Echter …

Strategiseren

In het huidig economisch en maatschappelijk tijdgewricht moeten organisaties zich continue aanpassen of vakkundig een richting op navigeren. In beide gevallen gaat het om continue verbeteren of vernieuwen. De gemiddelde levensduur van organisaties is de laatste twee decennia teruggegaan van 20 naar 10 jaar. Er is sprake van almaar toenemende omgevingsdynamiek: de snelheid, complexiteit en ambiguïteit van ontwikkelingen nemen toe. …

Strategische conversaties

“Het voelt niet aan als een reguliere meeting of een brainstormsessie maar staat op zich. Het zijn interactieve sessies die onderdeel uitmaken van een nieuwe manier waarop met strategie in onze organisatie doorlopend wordt omgegaan. Deelnemers vanuit verschillende vakdisciplines uit onze organisatie worden samen met onze partners niet alleen analytisch maar ook creatief en emotioneel geactiveerd en bij verschillende vraagstukken …