Samen een visie tot leven brengen!

Hoe bouwen we een visie? Hoe laten we iedereen meedoen en meedenken? Hoe brengen we de visie tot leven en gebruiken we deze als kompas? Samen erop uit. De trektocht gaat beginnen!

Vaak is een organisatievisie impliciet al aanwezig in de hoofden van mensen. “We weten het wel, maar we hebben nog geen scherp en gemeenschappelijk beeld”, is een veelgehoorde uitspraak. Of “we hebben een visie, maar niemand kent deze, is inspiratieloos en staat ergens verwoord in een document of in een 40 slides tellende presentatie”. Wil de visie een bijdrage leveren aan de koers van de organisatie, dan is het van groot belang een gemeenschappelijk beeld te creëren, dit uit te beelden en tot leven te brengen zowel in alsook buiten de organisatie. De visie als beweegreden moet niet alleen een kloppend en inspirerend verhaal zijn, maar moet ook cognitieve (begrijpen) en emotionele (doorvoelen) betekenis in zich dragen. Zo vormt de visie de organisatiekompas. Richting gevend, begrenzend en met voldoende professionele en experimentele ruimte. Want bij een trektocht is een kompas een ‘need to have’ om op koers te blijven richting het gewaagde doel.

visie SFBT hPh

 

De visie krijgt pas betekenis als de ruimte wordt benut en samen de horizon wordt opgespannen tegen de achtergrond van externe en interne ontwikkelingen. Maar daar blijft het niet bij. Want de nieuwe visie wordt verder ingekleurd in dialoog met de belangrijkste stakeholders. Er ontstaat een nieuwe taal. Taal heeft de kracht om te inspireren en een nieuwe werkelijkheid vorm te geven.

De professionals van het Programmahuis werken vanuit hun passie om organisaties te helpen hun visie vorm te geven en in te zetten als een ‘experience’. Wij gebruiken daarbij onconventionele methoden. Een mix van visualisatie-technieken, trailers (videoproducties), storytelling en ‘the batle’ zijn bepalende en ondersteunende ingrediënten tijdens het proces en als resultaat. Of we nu met grote groepen (gehele organisatie) of kleinere teams werken,  in onze aanpak gaan wij uit van de ‘bedoeling’ en betrokkenheid van de belangrijkste stakeholders. Dat wordt vaak als ‘spannend’ ervaren, maar noodzakelijk goed. Onze overtuiging is immers ‘het nieuwe binnen = buiten’.

hPh

Neem contact met ons op.
Wilt u meer weten over onze aanpak om uw visie werkbaar te maken als kompas voor uw organisatie? Of wilt u in gesprek gaan over wat het Programmahuis voor  uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op.