Onderzoek naar de twee-handigheid van overheidsorganisaties

Door de veranderende samenleving wordt het voor overheidsorganisaties steeds belangrijker om te vernieuwen en gelijktijdig de bestaande activiteiten efficiënt en betrouwbaar te organiseren. Deze twee-handigheid confronteert de overheid met de uitdaging om zowel sociaal te innoveren, te improviseren en flexibel te zijn (exploratie activiteiten) alsook voort te bouwen op bestaande zekerheden en de efficiëntie te verbeteren (exploitatie activiteiten).

rsz_1shutterstock_1399003902

Wanneer organisaties de balans op zoeken tussen deze exploratie en exploitatie activiteiten wordt dit in de wetenschappelijke literatuur ‘ambidexteriteit’ genoemd. Lexicaal komt het woord ambidexteriteit van het Latijnse ‘ambi’ wat ‘beide’ betekent en van ‘dexteriteit’ wat ‘behendigheid of handigheid’ betekent. De afgeleide betekenis hiervan is: het gelijktijdig goed zijn in twee (verschillende) dingen.

Dit lijkt een paradoxale opgave, echter het organiseren in netwerken, te doen aan zelfsturing en te improviseren is steeds meer de (management)realiteit van overheden. Tegelijk dient diezelfde overheid efficiënt haar werk te doen, risico’s te minimaliseren en ‘in-control’ te zijn. Er moet immers verantwoord worden aan de politiek en samenleving.

het Programmahuis is in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam een onderzoek gestart naar de mate van ambidexteriteit van overheidsorganisaties en de wijze waarop zij hier invulling aan geven. Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar overheidsorganisaties waar deze twee-handigheid (en de worsteling daarmee) de nieuwe realiteit vormt.

– in collaboration with VUlogo_NL_tcm9-372234

Wilt u deelnemen aan het onderzoek of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Gertjan ter Heurne (06-53637139) of een mail sturen naar info@hetprogrammahuis.nl