3 december 2015 Klantevent Programmatisch Werken (Arnhem)

het Programmahuis organiseert op donderdag 3 december in samenwerking met de Provincie Gelderland een klantevent ‘Programmatisch Werken’.

Vanaf 2009 is de provincie Gelderland gestart met de organisatie-ontwikkeling naar een programmagestuurde organisatie binnen haar strategische koers ‘Topbedrijf’. Deze ontwikkeling behelst een integrale verandering van haar primaire organisatie teneinde de doelgerichtheid en samenwerking van haar beleid en uitvoering te verbeteren. Bepalend binnen deze ontwikkeling is de wijze waarop ‘vooruitkijken’, ‘meervoudig sturen’ en ‘verantwoorden op resultaten en effecten’ wordt vorm gegeven. Zowel in rationele alsook psychologische zin.

Tijdens het klantevent worden, onder leiding van Berry de Vos en Gertjan ter Heurne, ervaringen rondom de richting en inrichting van programmatisch werken met u gedeeld. Proces, instrumenten en succes- en faalfactoren komen aan de orde.

Schrijf u in voor dit klantevent en profiteer optimaal van de ervaringen met programmatisch werken binnen de Gelderse organisatie. Tijdens het event is er voldoende ruimte voor 1 op 1 contact tussen u en overige deelnemers en met programmamanagers van de provincie Gelderland.

Programma-onderwerpen

  • De eerste stappen (hoe de behoefte aan programmatisch werken ontstond)
  • Bouwen aan een organisatieontwikkeling
  • Vooruitkijken, meervoudig sturen en verantwoorden op resultaten en effecten
  • Digitale ondersteunende oplossingen

PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum: 3 december.
Duur: van 14.00 tot 17.00 uur
Plaats: Provincie Gelderland, Arnhem
Kosten: dit event wordt u kosteloos aangeboden

Informatie & inschijven
Voor meer informatie over dit klantevent kunt u contact opnemen met Gertjan ter Heurne (06-53637139).

Om u in te schrijven kunt u een mail sturen naar info@hetprogrammahuis.nl

Er is plek voor maximaal 30 personen.

Download de leaflet >