het Programmahuis opent haar kantoor in Eindhoven

het Programmahuis is vanaf heden ook bereikbaar in het moderne en multifunctionele kantoorpand aan de Primulalaan 46 in Waalre. Het moderne kantoor is gelegen aan de High Tech Campus Eindhoven. Hiermee versterkt het Programmahuis haar positie in deze groeiregio. De economie van Eindhoven is in 2016 bovengemiddeld hard gegroeid. De groei was niet alleen relatief groter dan die van de Nederlandse …

De auditor: balanceren tussen teugels aanhalen en laten vieren

Auditors binnen de Nederlandse overheid krijgen vaak te maken met en moeten dealen met twee uitersten die gelijktijdig aan de orde zijn binnen hun professionele beroepspraktijk. Enerzijds is sprake van een ‘tekortschool’: door tekorten aan publieke verantwoording worden voorschriften en regelingen geïntensiveerd. Als grote projecten uit de hand lopen, scholen failliet gaan of zorginstellingen in de problemen raken moeten spreekwoordelijk …

40 plusser, ga programmeren

Uit onderzoek van Burning Glass Technologies in Boston blijkt dat 25% best betaalde banen nu voor 50% programmeervaardigheden vragen. Echter in NL kun je nog steeds je havo-diploma halen zonder wiskunde, je MBO voltooien zonder verplicht informatica en op HBO’s en Universiteiten leren studenten veel te weinig omgaan met data. Er onstaat straks een majeure gap. Lees hier een brandende …

Vers bloed in het bedrijf is geen duurzame oplossing

Bedrijven die willen innoveren, menen vaak dat jong personeel binnenhalen dé manier is. Het blijkt dikwijls een dure en ineffectieve oplossing. Creativiteit en beweging, valt namelijk makkelijk aan te leren. Leiders moeten aan de bak. Lees hier het artikel uit het Financieel Dagblad d.d. 29 april 2017.    

Adaptief vermogen overheidsorganisaties

De verhouding tussen overheid en samenleving is voor goed veranderd en vraagt om een andere overheidsrol. Het ontwikkelen van adaptief vermogen is een belangrijke slaag-factor om in die veranderende werkelijkheid vanuit een gedeelde ambitie meer ruimte te geven aan initiatieven uit de samenleving en markt. Dit is een fundamenteel andere manier van werken waarin ‘leren’ en ‘experimenteren’ de komende periode noodzakelijk …

Visie zonder daden is een hallucinatie

Hoe breng je een strategie echt tot uitvoering? Vergeet nooit: management is mensenwerk. Topmanagers moeten zich ervan bewust zijn dat de uitvoering van een strategie geen abstracte oefening is. Er komen mensen aan te pas. En mensen samen aan een gemeenschappelijk doel laten werken gaat niet vanzelf. Veel topmanagers hebben door schade en schande geleerd dat het een enorme uitdaging …

Samen een visie tot leven brengen!

Hoe bouwen we een visie? Hoe laten we iedereen meedoen en meedenken? Hoe brengen we de visie tot leven en gebruiken we deze als kompas? Samen erop uit. De trektocht gaat beginnen! Vaak is een organisatievisie impliciet al aanwezig in de hoofden van mensen. “We weten het wel, maar we hebben nog geen scherp en gemeenschappelijk beeld”, is een veelgehoorde …

Wendbare organisaties zijn gezonder

Stabiliteit, bijna geen bedrijf kan zonder. Maar ook: snelheid, bijna geen bedrijf kan zonder. Bedrijven hebben beide nodig, blijkt uit onderzoek van McKinsey. Ondernemingen die stabiliteit weten te combineren met snelheid – McKinsey noemt deze bedrijven agile, wendbaar – hebben de beste ‘organisationele gezondheid’. Sommige executives denken misschien dat deze twee kwaliteiten elkaar uitsluiten, maar niets is minder waar: ze …

het Programmahuis neemt deel aan de KIKA Marathon in Tokio

Op zondag 26 februari 2017 lopen Maurice Vroomen en Berry de Vos als TEAM YONAH voor KIKA in Tokio de Marathon. Team Yonah loopt in naam van hun held Yonah die in zijn korte leven een grote kracht en moed heeft laten zien. “We hopen dat we met ons steentje een bijdrage kunnen leveren om kinderkanker de wereld uit te helpen”. Steun …

Hoe word je antifragiel?

In mijn column van vorige week betoogde ik dat er veel redenen zijn om aan te nemen dat de wereld, en vooral ook het bedrijfsleven, structureel volatieler gaan worden. Ook besprak ik de stelling van Nassim Taleb dat het mogelijk moet zijn systemen en organisaties zo vorm te geven dat ze succesvoller worden bij toenemende volatiliteit. Nassim Taleb noemt dit …