Opgavegericht werken. Een zegen of last?

Niet in elke politieke omgeving is het zo gemakkelijk te starten met opgavegericht werken. De organisatievorm vereist namelijk een zekere bewegingsvrijheid van de ambtelijke organisatie, leert onderzoek van Binnenlands Bestuur en BDO. In de weg Daar waar de politieke of bestuurlijke organisatie erg dicht op de uitvoering van de ambtelijke organisatie zit, kan dat het proces aardig in de weg …

3 december 2015 Klantevent Programmatisch Werken (Arnhem)

het Programmahuis organiseert op donderdag 3 december in samenwerking met de Provincie Gelderland een klantevent ‘Programmatisch Werken’. Vanaf 2009 is de provincie Gelderland gestart met de organisatie-ontwikkeling naar een programmagestuurde organisatie binnen haar strategische koers ‘Topbedrijf’. Deze ontwikkeling behelst een integrale verandering van haar primaire organisatie teneinde de doelgerichtheid en samenwerking van haar beleid en uitvoering te verbeteren. Bepalend binnen …