waardecreërend samenwerken 

waardecreërend samenwerken

samen werken!

het programmahuis versterkt uw samenwerkingskracht door het inbrengen van een stevige body of knowledge gecombineerd met procesexpertise. Voor zowel interne als externe samenwerkingsvraagstukken maken wij gebruik van innovatieve en bewezen concepten die invulling geven aan de samenwerkingsstrategie en leiden tot een concreet en gedragen resultaat.smart collaboration honingraat

De toekomst is een complex samenspel van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Organisaties zijn steeds meer afhankelijker van elkaar om hun doelen en ambities te bereiken. Innovatie is meer en meer het resultaat van samenwerking.

Of het nu gaat om interne of externe samenwerking, het vraagt om ‘smart collaboration’: het vormgeven van een goede samenwerking [proces] met begrip voor elkaars verschillen [autonomie], gebruik van elkaars kracht [synergie] en gericht op de ambitie of doelen [binding].

 “alleen ga je harder, samen kom je verder.”


samenwerkingskracht

samenwerkingskracht honingraat

Zonder externe oriëntatie kan elke vorm van organisatie het wel vergeten. Samenwerken en het delen van kennis staan nu centraal. Multipartnering is hét woord: in wisselende coalities en samenwerkingsverbanden doelen en ambities realiseren.

Succesvolle samenwerking komt neer op een doordachte keuze van de samenwerkingsvorm te combineren met een zorgvuldig proces. Maar naast vorm en proces gaat het in de visie van het Programmahuis vooral ook om de samenwerkingsvaardigheid: het vermogen van individuele organisatie om effectief in samenwerkingsverbanden te opereren. Het programmahuis spreekt in dit verband over de ‘samenwerkingskracht’!

 “het draait niet om méér samenwerking maar steeds om de juiste vorm van samenwerken”
succesfactoren! honingraat

Hoe verbind je jouw organisatie met andere partijen in een netwerk en wat is de rol van jouw organisatie in die samenwerking? Op welke manier kan de samenwerkingskracht worden vergroot? Hoe richt je partnerschap of een alliantie in en welke succesfactoren bepalen de samenwerking tussen organisaties? Niet de interne politiek, maar externe dynamiek is leidend.

interne samenwerking

interne samenwerking

Samenwerken tussen groepen, teams en afdelingen of tussen programma’s en lijn leidt tot spanning waarbij macht en invloed belangrijke factoren zijn. Welke aangrijpingspunten bewaken de spanningsgrens?

externe samenwerking

externe samenwerking

Samenwerken is van grote strategische waarde voor succesvolle organisaties. Vertrouwen staat aan de basis van iedere samenwerking. Ontwikkel de samenwerkingskracht!

omgevingsmanagement

Een organisatie is meer dan ooit ‘extended enterprise’. Een effectieve relatie met belanghebbenden wordt steeds belangrijker. Omgevingsmanagement als strategische kerncompetentie.

 “een valkuil is dat je te veel uitgaat van vertrouwen en geen harde afspraken durft te maken”