flexibel organiseren 


grenzen vervagen

het Programmahuis heeft uitgebreide ervaring met het richten en inrichten van flexibele organisaties en daarbij passende aanpakken zoals o.a. programma-, project-, procesmanagement en netwerken. Het draait hierbij om het begeleiden van organisaties -en gedrag!– in deze zoektocht met hoogwaardige expertise op het terrein van flexibel organiseren en daarbij passende sturingswijzen in open, dynamische en lerende netwerken. Het nieuwe binnen = buiten!ongeschikt! honingraat

Organisaties met sec een traditionele hiërarchische inrichting zijn steeds minder goed in staat om antwoorden te geven op complexe en strategische opgaven. Succes wordt bepaald door de organisatievorm en daarin aanwezig kennis en capaciteit af te stemmen op de dynamiek buiten. Een vorm die professionele ruimte biedt en aangrenzend werkt.

Organisaties zijn op zoek naar nieuwe spelregels van samenwerken en organiseren. Organisatiemodellen waarbij veel meer dan voorheen gebruik wordt gemaakt van de aanwezige collectieve intelligentie, bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van crowdsourcing en co-creatie. 

Vraagt u zich ook steeds vaker af hoe uw organisatie en besturing beter afgestemd kan worden op de samenleving en markten die zich steeds meer gedragen als en opereren in ketens en netwerken?

 “De organisatie van de toekomst is een werkwoord: ORGANISEREN”


snelheid van opereren

de juiste aanpak(ken) honingraat

Het realiseren van strategische opgaven vereist meebewegen door een aanpak op te tuigen die in wisselende coalities en samenwerkingsverbanden doelen en resultaten realiseert. Talent en benodigde kennis wordt direct aangeboord.

Naast programmamanagement, projectmanagement en procesmatige aanpak zijn netwerken nu populair en blijken het verschil te maken. Maar wat betekenen deze werkwijze voor uw organisatie -en cultuur? Wat is het besturingsmotief? Passen ze überhaupt? En hoe richt je dat in? Welke harde en zachte factoren vragen daarbij verandering? Hoe sluiten ze aan bij de concernsturing alsook planning & control?

 “Op dit moment is sprake van vormen waarin lijn- en netwerkstructuren naast elkaar voorkomen”navigeren tussen hiërarchische- en netwerksturing honingraat

Steeds in wisselende coalities en samenwerkingsverbanden opereren vraagt naast interne ook een passende externe sturingswijze. Dat begint vaak met de vraag welke rol(len) de organisatie invult gegeven de opgave en mogelijkheden. Met wie wordt samengewerkt en waaraan? Zo komt meervoudige sturing in plaats van sturing op basis van one-size-fits-all. Niet OF-OF maar EN-EN.

 “Netwerksturing verhoudt zich moeizaam tot de wereld van de klassieke bureaucratie”Mark van Twist