adaptief besturen 


‘innovatief en in control’

het programmahuis adviseert en begeleidt organisaties bij het vormgeven van een besturingslogica die én sociale innovatie en samenwerking stimuleert én voldoende betrouwbaar en in-control is.

Dit doen wij met grondige kennis van en ruime ervaring met proven concepts op dit terrein. Onze focus gaat daarin uit naar zowel de noodzakelijke inrichtingsvraagstukken alsook naar houding, gedrag, motivatie en communicatie.balanceren honingraat

Terwijl sociaal innoveren en samenwerken ontzettend belangrijk zijn, is ‘betrouwbaarheid’ en ‘in-control’ complementaire competenties van een succesvolle organisatie. Het beheersen van deze kunst vraagt een andere kijk op organiseren en stijl van besturen in bureaucratieën en in netwerken.

Als je ‘vernieuwend en excellent’ bent, dan zul je als organisatie in beide aspecten weten uit te blinken. Effectief besturen is balanceren tussen netwerken én bureaucratiseren, tussen loslaten en in control zijn, tussen innoveren en beheersen.

 “besturen gaat over vooruitkijken en leren.”


vanuit de bedoeling

sturen vanuit de bedoeling honingraat

In de visie van het programmahuis komt sturen vanuit de bedoeling neer op de integratie van het spanningsveld tussen sociale innovatie enerzijds en ‘in-control’ anderzijds. Het draait hierbij om 4 samenhangende sturingscoördinaten: mens, omgeving, doel en organisatie. In de kern wordt uitgegaan van de bedoeling ofwel de strategische ambitie.

Door een evenwichtige toepassing van externe en interne focus en harde en zachte elementen ontstaat adaptieve sturing. Sturing die sociale innovatie en samenwerking stimuleert en tegelijk betrouwbaarheid en in-control bewerkstelligt. Deze benadering gaat meer over besturen dan over verantwoorden en vooral over vooruitkijken en leren in plaats van terugblikken en afrekenen.

 “de toekomst is en-en. balans tussen flexibel organiseren met vrijheid in uitvoering én in-control”


CONNECT honingraat

Het besturen van de organisatie en het nemen van besluiten vindt plaats op basis van informatie. Ook in de samenwerking met partners is stuur- en voortgangsinformatie van onderscheidend belang. het Programmahuis heeft de digitale tool CONNECT ontwikkelt om de samenwerking met partners uit het netwerk te onderhouden op basis van de principes ‘ziel’ en ‘zakelijkheid’.

De toegevoegde waarde van CONNECT: het professioneel managen van afspraken en contracten en de communicatie over en weer die hiermee samenhangt. Overal toegankelijk en het biedt u realtime inzicht. Wilt u meer informatie over CONNECT, neem dan contact met ons op.

CONNECT brengt u focus, sturing en regie
Connect tool iPad

 “in samenwerking moet informatie delen routine worden.”