Adaptief vermogen overheidsorganisaties

De verhouding tussen overheid en samenleving is voor goed veranderd en vraagt om een andere overheidsrol. Het ontwikkelen van adaptief vermogen is een belangrijke slaag-factor om in die veranderende werkelijkheid vanuit een gedeelde ambitie meer ruimte te geven aan initiatieven uit de samenleving en markt. Dit is een fundamenteel andere manier van werken waarin ‘leren’ en ‘experimenteren’ de komende periode noodzakelijk zijn. Leren heeft alleen effect wanneer het gekoppeld is aan de dagelijkse praktijk via de uitvoering van projecten en initiatieven. Het gaat daarbij om een nieuwe manier van beleidsontwikkeling en -uitvoering. De andere houding en andere oplossingen ontstaan vanuit samenwerking met partijen buiten de eigen overheidsorganisatie. het Programmahuis begeleidt en ondersteunt overheden in het ontwikkelen van adaptief vermogen.

Lees hieronder het artikel in Publiek Denken (juni 2016) over ‘Meeademen en meervoudig organiseren’ met hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen René ten Bos, directeur-generaal van de Algemene Bestuursdienst Loes Mulder en partner bij het Programmahuis Berry de Vos.

IMG_4189