het programmahuis helpt u graag bij

strategiseren


strategiseren

Dynamisch strategiseren gaat over snel inspelen op veranderende omstandigheden en het benutten van kansen in de netwerksamenleving. Versnel uw tempo van strategisch vernieuwen.

meer >

organiseren


organiseren

Welke organisatievormen bieden ruimte voor strategische innovaties, vernieuwing en creativiteit? Hoe flexibiliseert u en welke onderliggende aanpakken zijn werkbaar?

meer >

waardecreërend samenwerken


samenwerken

Waardecreërend samenwerken is een onderscheidende kerncompetentie. Maar hoe geeft u dit vorm en hoe bestuurd u de samenwerking vanuit ziel en zakelijkheid?

meer >

effectief besturen


besturen

Hoe richt u de organisatiebesturing in die én innovatief organiseren en samenwerken stimuleert én voldoende betrouwbaar en in-control is?

meer >


sociale innovatie

Sociale innovatie: 25% van innovatie wordt bepaald door technologie. De overige 75% door o.a. flexibel organiseren en samenwerken. (Bron: INSCOPE)


sociaal innoveren…  honingraat

Maatschappelijke ontwikkelingen en technologische revoluties veranderen onze samenleving in een hoog tempo. Grenzen vervagen en oude industriële denkpatronen worden in snel tempo achterhaald. Managementzekerheden als structuur en beheersing werken niet meer in een omgeving van hectiek en onvoorspelbaarheid.

Complexe private en publieke opgaven dwingen organisaties sociaal te innoveren en samen te werken over de traditionele grenzen heen. De winnaars van nu innoveren niet alleen hun producten, diensten en beleid, maar ook de inrichting van hun organisatie en werkwijze. Het komt aan op snel reageren en veranderen.


…..vereist een nieuwe stijl van besturen honingraat

Sociaal innoveren en samenwerken vraagt een daarbij passende nieuwe besturingsstijl. Een besturing die professionele ruimte biedt en werkt op basis van vertrouwen. Maar ook begrensd en doelbewust en doelgericht opereert. Een organisatie die dynamisch balanceert tussen innovatie en beheersing.

In de visie van het Programmahuis gaat het in deze benadering om vooruit kijken en leren in plaats van enkel over goed verantwoorden en afrekenen. De besturing richt zich op de bedoeling, het primaire proces, de continue stroom van veranderingen en de netwerken met de buitenwereld. Het klassieke ‘command en control’ wordt vervangen door leiden en faciliteren.

organiseren

honingraat het programmahuis helpt overheden en het bedrijfsleven zich voor te bereiden op de wereld van morgen, door sociale innovatie te ontwikkelen en samenwerkingskracht te versterken met een daarbij passende nieuwe besturingsstijl.

Vertrouwen, verbinden en vakmanschap zijn daarbij leidende waarden.

meer over ons>


“Waarom laten we het toe dat de hiërarchie het partnerschap, de flexibiliteit, communicatie en samenwerking in de weg staat?”het programmahuis


“The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence; it is to act with yesterday’s logic.”Peter Drucker